Zorgen voor AI

De theatrale lezing van Vera Versteeg is gebaseerd op diepgravend antropologisch onderzoek naar de samenwerking tussen mens en machine in de setting van de zorg. Tientallen artsen, AI programmeurs, ethici en toekomstdenkers werkten mee  aan de totstandkoming.

Het resultaat is een voordracht van een toekomstscenario over de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en algoritmes in ziekenhuizen. Het belicht zowel de positieve als negatieve gevolgen op hun dagelijks werk. Bijvoorbeeld op het vlak van menselijke vaardigheden, de verschuiving van verantwoordelijkheid en werkdruk.

Duidelijk wordt hoe de werkpraktijk in ziekenhuizen aan het veranderen is – en nog (flink) veranderen gaat. Bijvoorbeeld op het gebied van ‘de ethiek van AI’. We zien hoe de samenwerking tussen mens en machine, ondanks strenge wet en regelgeving, soms héél anders uitpakt dan verwacht. Maar willen we dit eigenlijk wel? Zo nee, welke maatregelen moeten we nemen om een ánder scenario te laten ontstaan? Zo ja, welke praktische en ethische zaken moeten we in acht nemen om dit scenario werkelijk te laten plaatsvinden?

Vera Versteeg wordt belichaamd door actrice Margo Verhoeven. Regie is in handen van Michaël Bloos.

PARTNERS